Over Dionne

Dionne Verbeet

Vanwege mijn fascinatie voor het onbekende en ‘andere werelden’ heb ik de afgelopen 20 jaar in Ivoorkust, Roemenië, Kenia, Engeland en Oeganda gewerkt. De rode draad in mijn werk in Nederland en in het buitenland is het versterken van individuen en het opkomen voor de positie van kwetsbare groepen. De basis hiervoor werd gelegd toen ik tijdens mijn studies Biomedische Wetenschappen en Maatschappelijk Werk actief was bij de Kindertelefoon. Daar ontdekte ik wat ik belangrijk vind: door te luisteren helderheid laten ontstaan waardoor iemand vanuit eigen ingevingen in beweging kan komen.

 

Begin 2007 volgde ik een introductietraining in Geweldloos Communiceren. Het gedachtegoed van Marshall Rosenberg raakte me zeer vanwege de verdieping van luisteren die ik ervoer en de kansen die ik zag om elkaar te (gaan) begrijpen. Vanuit dit enthousiasme begon ik mijn bedrijf Flux – Changing Communication in Oeganda. Centraal in mijn trainingen staan de mogelijkheden die we hebben om onze communicatie te veranderen, zowel met anderen als met onszelf. Ook zul je ervaren wat dat in gang zet.

Sinds zomer 2011 wonen we als gezin weer naar Nederland. In 2015 ben ik internationaal gecertificeerd als trainer Geweldloze Communicatie door het Center for NonViolent Communication (CNVC). Naast trainingen geef ik ook individuele begeleiding en organiseer ik Geweldloze Communicatie training-events.